OGiconic Barber House

Giờ mở cửa: -
Điện thoại:
Facebook: https://www.facebook.com/OGiconicBarberHouse/
Website: www.ogiconic.com

Quý khách vui lòng cho biết thông tin

Thông tin dịch vụ

Thời gian đặt lịch:
Chọn khung giờ phục vụ (*)
 • COMBO
 • 1. COMBO 1: Cắt Gentle + Cạo khăn nóng
   200,000 đ
  1 giờ 45 phút
 • 2. COMBO 3: Cắt Gentle + Ép Side
   300,000 đ
  2 giờ
 • 3. COMBO 4: Cắt Gentle + Tạo Form Tóc
   350,000 đ
  2 giờ
 • 4. COMBO 5: Cắt Gentle + Phục Hồi
   350,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 5. COMBO 6: Cắt Gentle + Uốn + Phục Hồi
   650,000 đ
  3 giờ
 • 6. COMBO 7: Cắt Gentle + Nhuộm + Phục hồi
   700,000 đ
  3 giờ
 • 7. COMBO 8: Cắt Gentle + Nhuộm siêu bền + Phục hồi
   800,000 đ
  3 giờ
 • DYEING & CURLING
 • 8. Afro
   600,000 đ
  4 giờ
 • 9. Black Dyeing ( Nhuộm Đen )
   150,000 đ
  60 phút
 • 10. Bleaching ( Tẩy tóc )
   250,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 11. Bleaching x2 ( Tẩy tóc 2 lần )
   400,000 đ
  3 giờ
 • 12. Curling ( Uốn Sâu )
   450,000 đ
  3 giờ
 • 13. Curling ( Uốn tóc )
   350,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 14. Dyeing ( Nhuộm )
   380,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 15. Hair Repair Treatment ( Phục hồi tóc )
   250,000 đ
  30 phút
 • 16. Premium Dyeing ( Nhuộm Siêu Bền )
   500,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 17. Premlock
   800,000 đ
  5 giờ
 • 18. Straighten ( Duỗi tóc )
   300,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • EXTRAS
 • 19. Beard & Mustache Trim ( Cắt và tỉa râu )
   50,000 đ
  30 phút
 • 20. Face Mask
   80,000 đ
  30 phút
 • 21. Hair Design ( Tạo form tóc )
   250,000 đ
  1 giờ 30 phút
 • 22. Shampooing and Styling Gội đầu và tạo kiểu sản phẩm cao cấp ( Tự chọn )  Xem thêm
   30,000 đ
  20 phút
 • 23. Side Fixing ( Ép Side )
   200,000 đ
  60 phút
 • GROOMING
 • 24. Basic Cut
   90,000 đ
  45 phút
 • 25. Gentlemen Haircut
   130,000 đ
  60 phút
 • 26. Hot Towel Shave
   100,000 đ
  45 phút
 • 27. Kid Haircut
   90,000 đ
  45 phút